Aktuality

Čo máme nové?

Nová služba v rámci Domu sv. Júdu Tadeáša

pridal: charita | dátum: 1. apríla 2021 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Dom sv. Júdu Tadeáša v Humennom rozšíril svoju činnosť od 1.1.2021 o Domov sociálnych služieb s kapacitou 6-tich prijímateľov. Táto služba je pre prijímateľov, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie, trpia duševným ochorením alebo sú seniori. Dom sv. Júdu Tadeáša je otvorený nonstop aj počas pandémie. Dvere sú tu otvorené každý deň od pondelka do piatka od 07:30 – 16:00 hod.

Pre viac info o novej ambulantnej službe kontaktujte DsJT na tel. č. 0910 842 546 alebo e-mailom domsvjudutadeasa@gkcharita-po.sk.