Aktuality

Čo máme nové?

Naše srdcia bijú pre Charitu. Aj takto sme oslávili 4. ročník Národného týždňa charity

pridal: charita | dátum: 9. júna 2021 | kategória: Aktuality

Počas prvého júnového týždňa (29.5. – 5.6.2021) sa konalo celoslovenské podujatie Národný týždeň charity. V poradí už 4. ročník sa niesol v duchu hesla Srdcom chariťák. Cieľom tejto iniciatívy je upriamiť pozornosť  verejnosti na sociálne odkázaných ľudí a ľudí v núdzi, predstaviť ich príbehy aj dôležitosť služieb, ktoré katolícka Charita na Slovensku poskytuje.

Národný týždeň charity sme otvorili svätou liturgiou s vladykom Babjakom

Práve láska k blížnym bola ústrednou témou svätej liturgie, ktorú v sobotu 29. mája slávil v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ. V homílii vyzdvihol dôležitosť pomoci ľuďom v núdzi, o ktorých sa stará aj Slovenská katolícka charita s 10 arcidiecéznymi a diecéznymi charitami po celom Slovensku.

S Faustínkami sme oslávili Národný týždeň charity tancom, behom a smiechom

Utorok (1. júna) bol v Dome sv. Fautíny vo Svidníku netradičný, nemohol však začať inak ako spoločnou modlitbou Korunky k Božiemu Milosrdenstvu. Ďakovné srdce si ako štafetový kolík predávali zamestnankyne a prijímateľky zariadenia pri behu, ktorým symbolicky vyjadrili podporu myšlienky tohtoročného „NTCH“. V rytme obľúbeného hitu „Jerusalema“ rozhýbali svoje boky, ktorý si predtým dôkladne nacvičili. Okoloidúci mali zase možnosť pristaviť sa pri stánku, kde si mohli zakúpiť výrobky z kreatívnej dielne prijímateliek.

„NTCH“ aj v Humennom

Mladí dospelí z Domu sv. Júdu Tadeáša sa v stredu (2. júna) prihovorili verejnosti vo svojom meste. V interaktívnom stánku na Námestí slobody v Humennom sa odprezentovali svojimi výrobkami a okoloidúcim ponúkali aj charitný časopis Cesta. Prijímatelia zariadenia si symbolicky za pomoci zamestnancov charity prešli aj okruh námestím a pripojili sa k ďalším bežcom, ktorým srdce bije pre Charitu. Celú akciu sprevádzal smiech a dobrá nálada.

V tento deň sme zároveň na sociálnych sieťach uverejnili silný príbeh Antona, distributéra nášho charitného mesačníka Cesta. Kvôli alkoholu sa mu rozpadlo manželstvo a ocitol sa na ulici. Aj vďaka pomoci prešovskej charity si mohol usporiadať svoj život. Dnes ho už mnohí poznajú ako chodca Tóna bojujúceho svojským spôsobom proti alkoholizmu. Abstinuje už viac ako 15 rokov, chodieva na prednášky po školách a svojimi životnými skúsenosťami inšpiruje ľudí k zmene.

Prešovská charita umožňuje ľuďom s podobným životným príbehom riešiť svoju sociálnu i finančnú situáciu distribúciou mesačníka Cesta. Periodikum vydáva už viac ako 18 rokov. Do jeho distribúcie sa každoročne zapojí 50 až 60 ľudí, aktuálne v rámci 12 miest na Slovensku.

„Náš deň“ v Starej Ľubovni

V Starej Ľubovni si vo štvrtok (3. júna) pripravili deň plný hier, radosti a priateľstva. Deti a mladí so zdravotným znevýhodnením si mohli svoje sily a zručnosti zmerať na rôznych stanovištiach, kde ich čakali zaujímavé úlohy. Spoločne sa posilnili špekáčikmi a ďalším občerstvením. Program obohatili aj príslušníci finančnej správy, ktorí sa mladým z Domu sv. Anny a Špeciálnej základnej školy sv. Anny predviedli „v akcii“ spolu so svojimi služobnými psami. Na záver výnimočného dňa v zariadení nechýbala diskotéka.

Prešovskí chariťáci prijali bežeckú výzvu

Aj zamestnanci z Centra GKCH a prešovských zariadení spolu s našimi prijímateľmi sa zapojili do jednej z hlavných sprievodných aktivít tohtoročného „NTCH“ – Behu za Charitu. Hlavným vyzývateľom bol slovenský šprintér a rekordér Ján Volko, ktorý sa stal ambasádorom tejto celoslovenskej iniciatívy. V piatok 4. júna sa 16 bežcov odhodlalo zdolať úsek od Vysokoškolského areálu Prešovskej univerzity až pod Prešovskú kalváriu. Po zvládnutí bežeckej výzvy ich čakal ešte výstup na samotnú Kalváriu. Zamestnankyne Centra GKCH pre bežcov pripravili zaslúženú odmenu – stánok s čerstvým ovocím a drobným občerstvením. Spoločný program pokračoval prehliadkou interiéru Prešovskej kalvárie miestnym kňazom Petrom Komanickým, voľnou debatou a nahrávaním tanca „Jerusalema“. Prialo nám aj počasie, vďaka ktorému sme mohli po dlhom čase stráviť spoločné chvíle v prírode.

Bodka za Národným týždňom charity

Národný týždeň charity 2021 sme v sobotu 5. júna zavŕšili svätou liturgiou vo farnosti Okružná a spoločnou brigácou. Dobrovoľníci z Farskej charity Okružná a zamestnanci Centra GKCH upravili okolie studničky cestou k rozhľadni. Strávili príjemné popoludnie pri práci aj oddychu, pri chutných špekáčikoch a priateľských rozhovoroch. Riaditeľ našej organizácie Peter Valiček spolu s o. farnosti Mariánom Feckaničom a ostatnými dobrovoľníkmi zasadili pri studničke vŕbu ako symbol spolupráce medzi Gréckokatolíckou charitou Prešov a miestnou farskou charitou. Aj našich dobrovoľníkov z Okružnej oslovila tanečná „Jerusalema“ výzva, do ktorej sa neváhali zapojiť.