Kategória

Projekty

15. jan 2019

Projekty

Podpora edičnej činnosti

Prioritným cieľom projektu je  personálne zabezpečiť chod Redakcie časopisu CESTA. Napriek poslaniu, ktoré so sebou predaj časopisu prináša, GKCH dlhodobo bojuje s najväčším problémom, a to zo zabezpečením financovania edičnej činnosti.

15. jan 2019

Projekty

Kúpa špeciálneho osobného motorového vozidla

Kúpou špeciálneho osobného motorového vozidla so zdvíhacou plošinou je možné naďalej poskytovať nenahraditeľnú a neoceniteľnú službu pomoci zdravotne znevýhodnením ľuďom v regióne Stará Ľubovňa.

7. jan 2019

Projekty

Cesta z kruhu závislosti

Cieľom projektu je rozšíriť, inovovať a skvalitniť činnosť Gréckokatolíckej charity Prešov (GKCH) […]

  • 1
  • 2