Aktuality

Čo máme nové?

Kampaňou PODAJ POMOC sa zapájame do medzinárodneho dňa štedrosti

pridal: charita | dátum: 4. mája 2020 | kategória: Projekty

Aj keď si v tomto náročnom období fyzicky nepodávame ruky, vždy je možnosť poDAŤ svoju poMOCnú ruku tomu slabšiemu, núdznejšiemu.  Kampaňou „PODAJ POMOC – Aj Tvoja podaná ruka má moc dať novú šancu“ sa zapájame do celosvetovej iniciatívy #GivingTuesdayNow – svetového dňa štedrosti a darovania, ktorý oslávime už v tento utorok 5.5.2020. Iniciatíva je reakciou na krízu spôsobenú novým koronavírusom  s cieľom zjednotiť ľudí k štedrosti.

V rámci #GivingTuesdayNow sa na Vás cez kampaň „PODAJ POMOC“ obraciame s prosbou o finančné dary na pomoc rodinám a jednotlivcom, ktorých náročná situácia spojená s koronavírusom zasiahla veľmi bolestivo. Ak sa k strate zamestnania pridruží aj strata blízkej osoby, podlomenie fyzického či psychického zdravia, alebo iné strasti, nastúpi beznádej a bezmocnosť. Mnohé takéto rodiny si nevedia sami pomôcť a o pomoc druhých sa hanbia požiadať. Prosíme preto za nich… lebo aj Vaša podaná ruka má moc dať týmto ľuďom novú šancu.


Ak sa nás, no predovšetkým rodiny a jednotlivcov v núdzi, rozhodnete podporiť finančne, svoje dary nám môžete zaslať cez darcovský portál:

PODPORIŤ

 

 

Prispieť môžete aj priamo na náš účet IBAN: SK73 7500 0000 0040 2291 5525

NEZABUDNITE UVIESŤ VARIABILNÝ SYMBOL: 1010 alebo

SPRÁVU PRE PRIJÍMATEĽA: PODAJ POMOC


V súčasnosti sa snažíme podporiť núdzne rodiny a jednotlivcov v rámci našich možností – predovšetkým materiálne, ale aj ponukou zabezpečenia nákupu, odborného poradenstva so psychológom či duchovného rozhovoru po telefóne. Keďže núdznych je oveľa viac, ako tých, o ktorých už vieme, hľadáme stále nové spôsoby, ako získať podporu, aby sme im mohli poskytnúť reálnu pomoc.

K núdznym rodinám a jednotlivcom máme dosah najmä cez našich dobrovoľníkov farských charít a naše sociálne centrá v mestách Prešov, Humenné a Svidník.

Rodiny a jednotlivcov v núdzi môžete podporiť aj materiálne – darovaním trvanlivých potravín, hygienických potrieb alebo iných zachovalých vecí do domácnosti, kt. môžu ešte poslúžiť. Oceníme aj podporu vo forme poskytnutia mediálneho priestoru.

V ich mene Vám patrí srdečná vďaka! Zároveň my Vám ďakujeme za prejavenú dôveru.