Aktuality

Čo máme nové?

Darujte nám Vaše 2 % z dane

pridal: charita | dátum: 8. marca 2021 | kategória: GKCH

Gréckokatolícka charita Prešov sa uchádza o vašu podporu prostredníctvom darovania 2 % z daní z príjmu. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

ÚDAJE POTREBNÉ NA POUKÁZANIE 2 %

POSTUP PRI DAROVANÍ 

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane (kliknite pre stiahnutie).

b/ Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % (kliknite pre stiahnutie) Uveďte Vaše osobné údaje, výšku dane a výšku sumy, ktorú organizácii poukážete.

c/ Vyplnené formuláre pošlite/doručte najneskôr do 30. apríla 2022 daňovému úradu. Nakoľko tento deň pripadá na sobotu, vyhlásenie je potrebné podať najneskôr v pondelok dňa 2.5.2022. Vyhlásenie je možné podať na ktoromkoľvek daňovom úrade.

d/ Ak všetko prebehlo bezchybne, daňový úrad nám do 90 dní prevedie Vaše 2 % (3 %).

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

 • Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali o Potvrdenie – VZOR (kliknite pre stiahnutie). Toto potvrdenie je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

 • Podľa typu vyplňte dané formuláre a podajte/doručte daňovému úradu do 31. marca 2021:

Fyzické osoby typu A (kliknite pre stiahnutie)

Fyzické osoby typu B (kliknite pre stiahnutie)

Ak podávate daňové priznanie elektronicky:

Elektronický formulár pre FO typu A nájdete na tomto linku

Elektronický formulár pre FO typu B nájdete na tomto linku

Pracovali ste vlani ako dobrovoľník?

 • Ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky aspoň 40 hodín, máte možnosť venovať 3 % z dane. Požiadajte organizáciu, pre ktorú ste dobrovoľnícku činnosť vykonávali o Potvrdenie – VZOR (kliknite pre stiahnutie). Toto potvrdenie je povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V Daňovom priznaní pre právnické osoby (kliknite pre stiahnutie) sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Súbor obsahuje aj potvrdenie o podaní daňového priznania.

Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2022.

Elektronický formulár pre právnické osoby nájdete na tomto linku

Upozornenie: ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%. Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1% z dane.

Podrobný postup krokov k poukázaniu % z dane nájdete aj TU.

AKO SME VYUŽILI DAROVANÉ 2 % V HODNOTE 27 121,61 € V ROKU 2021?

 • 8 161,21 € – AGENTÚRA DOMÁCEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI „ADOS“ Charitas, uhradili sme náklady na prevádzku ADOS Snina a ADOS Prešov
 • 7 460,20 € – PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY, úhrada prevádzkových nákladov v našich službách (telefón, školenie, kancelárske potreby)
 • 5 227,32 € – NÁKLADY MOTOROVÉ VOZIDLÁ, náklady na opravy a udržiavanie technických zariadení a motorových vozidiel, úhrada splátky za nový automobil
 • 4 406,45 € – MESAČNÍK CESTA, uhradili sme časť nákladov súvisiacich s tlačou, poštovným a jazykovou korektúrou charitného mesačníka Cesta
 • 1 413,10 € – SOCIÁLNE ZARIADENIA PRE ĽUDÍ BEZ DOMOVA, náklady spojené s opravami a udržiavaním zariadení pre ľudí bez domova na ulici Pod Táborom v Prešove
 • 453,33 € – SOCIÁLNA VÝPOMOC, pomohli sme ľuďom v ťažkej životnej situácii

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

 • Budeme vďační, ak v tlačive zaškrtnete súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno  priezvisko, trvalý pobyt). Vďaka tomu vám môžeme osobne poďakovať a informovať vás, ako sme dary použili.
 • Potrebujte poradiť pri vyplnení tlačiva? Napíšte nám, radi vám pomôžeme.
 • Povedzte o možnosti darovať našej charite 2 % aj svojim známym.
 • Stiahnite si náš informačný leták k 2 % TU. Umiestnite ho vo Vašej farnosti, firme alebo organizácii.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru!