Aktuality

Čo máme nové?

Hľadáme opatrovateľa/-ku do Domu sv. Júdu Tadeáša

pridal: charita | dátum: 14. apríla 2021 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu OPATROVATEĽ/OPATROVATEĽKA (1 osoba), miesto výkonu: Dom sv. Júdu Tadeáša, Štefánikova 29, Humenné.

Čo požadujeme:

 • úplné stredné vzdelanie a osobitný kvalifikačný predpoklad;
 • akreditovaný kurz opatrovania v rozsahu 220 hodín alebo
 • stredné  zdravotnícke vzdelanie (zdravotnícky asistent, sestra);
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, ochota pomáhať, ľudské a morálne správanie, racionálne a praktické myslenie, citová stabilita, empaticko-asertívne správanie, trpezlivosť, vyrovnanosť, čestnosť, spravodlivosť, spoľahlivosť, flexibilita a dynamika, iniciatíva, životný optimizmus, pracovná disciplína, cit pre charitatívnu činnosť a vzťah k práci s cieľovou skupinou zariadenia;
 • všeobecné spôsobilosti: komunikačné zručnosti, analyzovanie a riešenie situácií, organizačné schopnosti (vrátane organizovania času), pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), činorodosť;
 • práca s počítačom: Microsoft Word, Excel, Outlook: základná až pokročilá – vítaná;
 • odborné: identifikovať potreby prijímateľov, zorientovať sa v problémoch prijímateľa, rozhľad v sociálnych službách;
 • vodičské oprávnenie: skupina B.

Čo ponúkame: 

 • predpokladaný nástup 01.05.2021 na plný úväzok;
 • mzda: 739 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH;
 • práca na určitý čas, pracovná doba 7:30 – 16:00 hod.;
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii;
 • sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte e-mailom: sc.humenne@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: DsJT, Štefánikova  29, 066 01 Humenné, obálku označte: „VÝBEROVÉ KONANIE – DsJT“ najneskôr do 20.04.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude oznámený pozvaným uchádzačom.

 

Výberové konanie: Opatrovateľ/-ka (DsJT)