Aktuality

Čo máme nové?

Hľadá sa sociálny poradca do Sociálneho centra Humenné

pridal: charita | dátum: 16. augusta 2021 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu sociálny poradca/sociálna poradkyňa (1 osoba), miesto výkonu: Sociálne centrum Humenné so sídlom ul. Štefánikova 29, Humenné.

Čo požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore sociálna práca, prax s cieľovou skupinou (rodiny v núdzi, závislí, seniori, ľudia bez prístrešia, zdravotne znevýhodnení) – min. 1 rok
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, ochota pomáhať, ľudské a morálne správanie, racionálne a praktické myslenie, citová stabilita, empaticko-asertívne správanie, trpezlivosť, vyrovnanosť, čestnosť, spravodlivosť, flexibilita a dynamika, iniciatíva, životný optimizmus, pracovná disciplína a cit pre charitatívnu činnosť a vzťah k práci s cieľovou skupinou zariadenia
 • všeobecné spôsobilosti: komunikačné zručnosti, analyzovanie a riešenie situácií, organizačné schopnosti (vrátane organizovania času), pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti), činorodosť
 • práca s počítačom: Microsoft Word, Excel, Outlook: základná až pokročilá – nevyhnutná
 • odborné: identifikovať potreby prijímateľov, zorientovať sa v problémoch prijímateľa, rozhľad v sociálnych službách
 • vodičské oprávnenie: skupina B, aktívny vodič – nevyhnutnosť

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 01.10.2021 na plný úväzok
 • mzda: 739 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH
 • práca na určitý čas, ambulantná a terénna forma sociálnej práce
 • pracovná doba 7.00 – 15.30 hod.
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii
 • sociálny a duchovný program

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: sc.humenne@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: DsJT, Štefánikova 29, 066 01 Humenné, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsJT“ najneskôr do 05.09.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný  dátum výberového konania bude oznámený pozvaným uchádzačom.

Výberové konanie: Sociálny poradca, SC Humenné