Aktuality

Čo máme nové?

Duchovná obnova v Dome sv. Júdu Tadeáša

pridal: charita | dátum: 14. apríla 2022 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Na záver veľkopôstneho obdobia sa v Dome sv. Júdu Tadeáša v Humennom usporiadala duchovná obnova s prijímateľmi zariadenia. Duchovnou obnovou sprevádzal gréckokatolícky kňaz o. Vladimír Noga a prijímatelia ju zavŕšili spoločnou krížovou cestou.