Aktuality

Čo máme nové?

August bol pre mladých z Domu sv. J. Tadeáša plný aktivít

pridal: charita | dátum: 2. septembra 2023 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Kolektív pracovníkov a prijímateľov Domu sv. Júdu Tadeáša strávil jeden z letných dní pri varení guláša v obci Lackovce na miestnom ihrisku. Spoločný program obohatili spoločenské a loptové hry.

Slnečný letný deň využili zase na prechádzku k rieke Laborec.

 

Augustová duchovná obnova zariadenia sa konala v obci Kamenica nad Cirochou. Obnovu pre mladých viedol o. Vladimír Noga. Duchovný program začal sv. liturgiou v miestnom gréckokatolíckom chráme bl. P. P Gojdiča. Neskôr mali prijímatelia možnosť pozrieť si techniku Dobrovoľného hasičského zboru v obci Kamenica. Spoločný program zakončili dobrým obedom v miestnej reštaurácii.

Letné prázdniny sú spojené s výletmi a inými aktivitami. Dom sv. Júdu Tadeáša navštívil tentokrát zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi. Poznávací výlet bol spojený aj prehliadkou historického centra mesta a spoločným obedom.