Aktuality

Čo máme nové?

Aktivity Domu sv. Júdu Tadeáša v mesiaci september

pridal: charita | dátum: 1. októbra 2023 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Aj v mesiaci september Dom sv. Júdu Tadeáša navštívil Rekreačný a jazdecký dvor pod Vihorlatom v obci Kamienka za účasti majiteľa pána Oráča. Prijímatelia mali možnosť jazdy na koni. Tým, ktorým to hendikep nedovoľoval, tak mohli koňa aspoň nakŕmiť a pohladiť. Prostredníctvom tejto aktivity sa im vytvárajú zážitky, ktoré skvalitňujú ich život, zlepšujú ich psychické a fyzické zdravie a pomáhajú k socializácii prijímateľov do spoločnosti. Sú to neoceniteľné zážitky, na ktoré dlho spomínajú s úsmevom na tvári.

Prijímatelia Domu sv. Júdu Tadeáša sa zúčastnili aj sprievodných podujatí Dní mesta Humenné, počas ktorých boli na námestí odprezentované záchranárske zložky a technické služby mesta Humenné.