Aktuality

Čo máme nové?

Aj v Dome sv. Júdu Tadeáša využívajú letné dni naplno

pridal: charita | dátum: 8. augusta 2022 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Od začiatku prázdnin si v Humennom stihli skrášliť exteriér okrasnou záhradkou, strávili čas v príjemnom prostredí blízkeho športového areálu a nechali si posvätiť nové auto.

Upraviť exteriér a vytvoriť si záhradku, ktorá im postupne rozkvitne pod oknami, mohli aj vďaka projektu „Okrasná záhradka“, ktorý je schválený a finančne podporený Komunitnou nadáciou Humenné.

Prijímatelia sa spolu so zamestnancami zariadenia vybrali navštíviť športový areál obce Lackovce, kde strávili príjemný čas pri grilovaní a spievaní karaoke hitov.

V zariadení mali radosť aj z posvätenia nového auta o. Vladimírom Nogom, ktoré im, veríme, bude slúžiť na tisícky šťastných kilometrov.