Kategória

Zbierka na charitu

23. nov 2018

Zbierka na charitu

Jesenná zbierka na charitu 2018

Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. V zmysle výroku pápeža Františeka „Boh od nás žiada málo a dáva nám veľa. Žiada od nás, aby sme otvorili svoje srdcia a privítali Ho v našich najzraniteľnejších bratoch a sestrách," prejavme našu štedrosť.

1. feb 2018

Zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu 2018

18. februára 2018 vo všetkých chrámoch na Slovensku   V roku 2017 […]

1. dec 2017

Zbierka na charitu

Jesenná zbierka na charitu 2017

Celoslovenská jesenná zbierka na charitu sa realizuje prvú adventnú nedeľu (3.12.2017) vo všetkých chrámoch na Slovensku.

1. mar 2017

Zbierka na charitu

Jarná zbierka na charitu 2017

5. marec 2017 vo všetkých chrámoch na Slovensku   Kalendárny rok 2016 […]

Čerpajme radosť z tajomstva narodenia Pána nielen počas Vianoc, ale aj po celý nasledujúci rok. Prajeme požehnané prežitie vianočných sviatkov, radostný a úspešný nový rok 2019.

Vaša Charita

1. nov 2016

Zbierka na charitu

Jesenná zbierka 2016

27. november 2016 vo všetkých chrámoch na Slovensku   Tohto roku si […]

1. feb 2016

Zbierka na charitu

Jarná zbierka 2016

14. február 2016 vo všetkých chrámoch na Slovensku   Po obnovení činnosti […]