Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu 2018

pridal: charita | dátum: 1. februára 2018 | kategória: Zbierka na charitu

18. februára 2018

vo všetkých chrámoch na Slovensku

 

V roku 2017 sme si pripomenuli 70. výročie založenia našej organizácie. Gréckokatolícka charita Prešov je trvalou súčasťou Cirkvi, ktorá sa takto priamo a konkrétne stará o biednych a núdznych. Kvalitu služieb mnohokrát oceňujú nielen samotní klienti a prijímatelia pomoci, ale aj odborníci alebo verejné inštitúcie. Ocenenia našich kolegýň v tomto roku v oblasti Prevencie kriminality alebo krajských Krídel túžby v kategórii „Najlepší zamestnanec kraja“ sú malou vďakou za dlhoročnú a obetavú prácu. Naše poslanie, byť blízko pri človeku, nedokážeme napĺňať bez Vašej pomoci. Zbierka v chrámoch je jedným z pravidelných zdrojov, ktoré sú pre nás významné a nesmierne dôležité.

„Všetci máme talenty, ktoré nám dal Boh. Nikto sa nemôže pokladať za tak chudobného, aby nemohol darovať niečo ostatným.“ pápež František

Celoslovenská jarná zbierka na charitu sa realizuje prvú pôstnu nedeľu vo všetkých chrámoch na Slovensku. Ide o zbierku, ktorá je v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Plagát k zbierke

List do farností

 

Ako sme využili výnosy predchádzajúcich zbierok?

Výnosy zbierky na charitu v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu predstavovali sumu 35 247,99 eur.

[su_row][su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jarná zbierka 2017 s výnosom 18 161,50 eur:

  • 12 041,59 eur – preprava (pohonné hmoty), vďaka ktorej denne umožníme 20 deťom presun z domova do Domu sv. Anny v Starej Ľubovni,
  • 3 559,67 eur – skvalitnenie terapie a opravné vylepšenia každodenného pobytu v Domove nádej v Prešove,
  • 2 560,24 eur – oprava kancelárskych priestorov Centra GKCH.[/su_column]

[su_column size=“1/2″ center=“no“ class=““]Jesenná zbierka 2017 s výnosom 17 086,49 eur:

  • 5 327,79 eur – poisteni motorových vozidiel, majetku, zodpovednosti za škodu,
  • 4 835,74 eur – časť mzdových nákladov Centra GKCH,
  • 3 777,02 eur – daň z nehnuteľnosti,
  • 1 082,00 eur – duchovné cvičenia a obnovy zamestnancov,
  • 974,46 eur – aktualizácia mzdového a účtovného software,
  • 232,50 eur – oprava služobného automobilu.[/su_column][/su_row]