Aktuality

Čo máme nové?

Jarná zbierka na charitu 2020

pridal: charita | dátum: 20. februára 2020 | kategória: Aktuality

Počas prvej pôstnej nedele, ktorá v tomto roku vychádza na 1. MARCA 2020, sa vo všetkých chrámoch na Slovensku realizuje zbierka venovaná potrebám Charity. Celoslovenská jarná zbierka na charitu v rámci Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie je podporená a schválená našou cirkevnou autoritou, prešovským arcibiskupom a metropolitom Mons. Jánom Babjakom, SJ. 

„Boh nás pohladil svojím milosrdenstvom. Prinesme toto pohladenie iným, tým, ktorí ho najviac potrebujú,“ píše pápež František na jednom zo svojich tweetov.

Rovnako nás vyzýva, aby sa nám bratia a sestry v núdzi stali blížnymi, s ktorými sa podelíme o naše duchovné a materiálne dobrá. V našich službách sa snažíme byť blízko pri človeku, prinášať pohladenie tým najzraniteľnejším. Avšak toto naše poslanie nedokážeme napĺňať bez Vašej pomoci. Aj vďaka výnosom z pravidelnej zbierky v chrámoch môžeme spoločne pomôcť napredovať našim zverencom a poskytovať odborné služby chorým, trpiacim, deťom, mladým, závislým i ľuďom bez domova.

Aj vďaka Vašej podpore môžeme byť blízko pri človeku. Vopred Vám ďakujeme za Vašu štedrosť.

Plagát k zbierke

Sprievodný list do farností

Sprievodný list – 2. strana

 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sme využili výnosy z jarnej zbierky v roku 2019?

Výnosy jarnej zbierky na charitu v roku 2019 v chrámoch Prešovskej archieparchie a Bratislavskej eparchie spolu činili sumu 22 264,09 €.

Účel použitia zbierky:

11 245,89 € – podpora DOMOVA NÁDEJE – Centra pre deti a rodiny, Prešov a jeho služieb – konkrétne oprava príjazdovej cesty k Autoumyvárni, začiatok stavebných prác – rozšírenie priestorov Pneuservisu, úhrada časti prevádzkových nákladov a nákladov na prerezávku stromov a výkopové práce,

5 521,34 € – podpora DOMU SV. ANNY a REHABILITAČNÉHO STREDISKA DOMU SV. ANNY, Stará Ľubovňa – úhrada nákladov súvisiacich s prevádzkou zariadenia a s prepravou detí a mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením z domova do zariadenia a späť,

1 524 € – podpora pouličného a charitného mesačníka CESTA – konkrétne úhrada časti nákladov spojených s tlačou,

3 972,86 € – podpora nevyhnutných nákladov súvisiacich s prevádzkou ostatných služieb a zariadení (oprava a údržba, komunálny odpad, kancelárske potreby, aktualizácia účtovných programov).

Vyhodnotenie predchádzajúcich zbierok za jednotlivé farnosti nájdete na našom webe v sekcii Zbierka v chráme.