Aktuality

Čo máme nové?

Zjednotení v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: charita | dátum: 20. februára 2020 | kategória: Aktuality

Začiatkom februára sa ľudia po celom svete zjednocujú v modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi. Sme presvedčení o sile spoločnej modlitby, ktorá má moc aj nad reťazami väzniteľov týchto obetí. Práve sv. Bakhita, ktorej liturgickú spomienku si pripomíname 8. februára, je svetlom a nádejou pre všetky obete obchodovania, do života ktorých voláme po premene životnej cesty skrz Boží zásah. Do iniciatívy Svätého Otca Františka o pripomenutie si tohto stále aktuálneho problému, ktorí sa dotýka aj nás, sa zapojila aj GKCH cez svoje dve zariadenia, novozriadenú farskú charitu a dobrovoľníkov z gréckokatolíckej farnosti v Brusnici.

Modlitbovú reťaz za obete obchodovania odštartovali už začiatkom februára pracovníci a prijímatelia z Domu sv. Júdu Tadeáša v Humennom. „S prijímateľmi denného stacionára Domu sv. Júdu Tadeáša sme sa zapojili do medzinárodného dňa modlitieb ku sv. Jozefíne Bakhite, aby sme zvýšili povedomie o tejto problematike. Vysvetlili sme si, čo je obchodovanie s ľuďmi, kto je obeť obchodovania, predstavili sv. Jozefínu Bakhitu. Prečítali sme si príbeh o Petrovi, ktorý bol oklamaný, stal sa obeťou obchodovania a boli zneužité jeho osobné údaje. Zamerali sme sa na preventívne opatrenia na ochranu osobných údajov. Za všetky obete obchodovania, obchodníkov sme sa pomodlili spoločne Korunku Božieho Milosrdenstva. Prijímatelia dostali letáky a prívesky s číslom bezplatnej linky na pomoc obetiam obchodovania,“ priblížila priebeh modlitieb Mgr. Jana Vyšinová z Domu sv. Júdu Tadeáša.

Na modlitby v Humennom nadviazali dobrovoľníci z farskej charity Prešov – Sekčov, kde duchovný program začal v podvečerných hodinách v Chráme Povýšenia sv. Kríža sv. liturgiou a pokračoval adoráciou a samotnými modlitbami. Do modlitieb k sv. Bakhite sa zapojili aj dobrovoľníci pripravovanej farskej charity v Brusnici, ktorí zorganizovali modlitebné stretnutie v nedeľu 9. februára o 15.00 hod. v Chráme Narodenia Presvätej Bohorodičky.

K spoločnej modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi sa 13. februára pripojili aj dievčatá a pracovníčky z Domu sv. Faustíny a Sociálneho centra Svidník v Chráme Božej Múdrosti vo Svidníku. „V priestoroch chrámu sme sa stretli už o 9.00 hod. a stretnutie sme začali  modlitbou dvoch sv. ružencov. Potom sme sa oboznámili so životopisom sv. Bakhity a nasledovali modlitby za obete obchodovania s ľuďmi. Pracovníčky a prijímateľky prečítali silné príbehy obetí a zapálili sviece k ikone sv. Bakhity. Dievčatá postupne prečítali prosby a zaspievali sme krásne duchovné piesne. Nakoniec sme sa pomodlili modlitbu k sv. Bakhite, ktorú sa v zariadení modlíme každý deň. Pokračovali sme modlitbami ďalších dvoch ružencov  a pred sv. liturgiou sme si spoločne zaspievali Korunku  Božieho milosrdenstva za hudobného sprievodu o. Radovana Kuzmiaka,“ popísala spoločne prežitý čas modlitieb vedúca Domu sv. Faustíny PhDr. Helena Paňková. Duchovný program vo Svidníku pokračoval adoráciou najsvätejšej Eucharistie a požehnaním veriacich kňazmi svidníckeho dekanátu.