Aktuality

Čo máme nové?

Zjednotení v láske. Spoločná sv. liturgia počas Národného týždňa charity

pridal: charita | dátum: 14. júna 2024 | kategória: GKCH

Tento týždeň ešte stále prebieha Národný týždeň charity. V stredu 12. júna sme sa stretli pri slávení sv. liturgie v Dome sv. Jána Milostivého v Prešove, ktorú celebroval náš duchovný správca o. Jozef Gača.

Na sv. liturgii sa zišli tí, ktorí pomoc Charity poskytujú, aj tí, ktorí ju prijímajú. Charitní zamestnanci a prijímatelia sociálnych služieb sa v modlitbe zjednotili a následne sa spoločne pozdieľali a občerstvili.

O. Gača nám vo svojej homílii zdôraznil, že máme byť vďační nebeskému Otcovi za službu lásky a pomoc medzi sebou navzájom. Pripomenul nám, že zamestnanci charity aj prijímatelia služieb si vzájomne slúžia a pomáhajú.