Aktuality

Čo máme nové?

Zberné nádoby od Curaprox za použité zubné kefky

pridal: charita | dátum: 29. novembra 2023 | kategória: Aktuality

Začiatkom roka sme sa zapojili do projektu zberu použitých zubných kefiek v spolupráci s Curaprox. Z vyzbieraných kefiek spoločnosť Curaprox vyrába koše na triedenie odpadu, ktoré daruje zapojeným školám a organizáciám. Cieľom projektu je šíriť a podporovať u širokej verejnosti osvetu v oblasti environmentálneho správania sa a potreby triedeného zberu a následného zhodnotenia odpadov, osobitne odpadu z plastov. To všetko s cieľom chrániť prírodu a životné prostredie a edukovať v tomto smere širokú verejnosť.

K samotnému projektu nás nasmerovala lektorka environmentálnej výchovy Laura Martinková z Odvážne o.z., za čo jej patrí naše poďakovanie. Zároveň sme chceli nadviazať na náš Program ochrany životného prostredia zamestnancami GKCH v zmysle hesla „Dôsledne triediť a recyklovať“.

Zubné kefky sme v rámci projektu zbierali v Útulku Archa na ulici Pod Táborom a na Centre GKCH. Naším ročným cieľom bolo vyzbierať 500 ks použitých zubných kefiek. Doteraz sa nám podarilo vyzbierať a odoslať 300 ks kefiek, za ktoré sme dostali 3 plastové koše pre pobytové sociálne služby krízovej intervencie. Blížime sa postupne do finále, aby sme dosiahli cieľ projektu, a to zisk ďalších 2 zberných nádob. Do konca roka preto plánujeme vyzbierať ešte 2 stovky zubných kefiek.

Zubné kefky sa nám podarilo vyzbierať vďaka zamestnancom, dobrovoľníkom a spolupracovníkom GKCH, za čom všetkým srdečne ďakujeme.

V projekte máme záujem pokračovať aj v nasledujúcom roku. Chuť zapojiť sa má aj Dom sv. Anny v Starej Ľubovni. Veríme, že vďaka nadšeniu detí a mladých dospelých so znevýhodnením spolu so zamestnancami zariadenia rovnako zvládnu cieľ – dôsledne triediť a recyklovať. Odmenou budú pre nich farebné zberné nádoby, ktorú môžu použiť pri svojich činnostiach v zariadení.