Aktuality

Čo máme nové?

Zamestnanci GKCH začali s interným projektom „Spoznávajme sa navzájom“

pridal: charita | dátum: 2. mája 2024 | kategória: GKCH

Skupina pracovníkov navštívi počas roka zariadenia Gréckokatolíckej charity, aby bližšie spoznali činnosť a kolegov v jednotlivých zariadeniach.

Ako prvé pracovníci navštívili zariadenia v Humennom a Snine. Kolegyne im priblížili prácu a ich skúsenosti v jednotlivých službách. Okrem toho, mali možnosť vidieť priestory daných služieb ale aj stretnúť sa prijímateľmi DsJT. Tieto stretnutia prebiehali v príjemnej a priateľskej atmosfére.

Veríme, že projekt prinesie veľa nových poznatkov, povzbudí kolegov k tímovej spolupráci a prehĺbi vzájomné vzťahy.