Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávanie zamestnancov v oblasti AI

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2023 | kategória: Ďakujeme

 

Zamestnanci GKCH mali možnosť zúčastniť sa vzdelávacieho seminára v oblasti umelej inteligencie, ktorý viedol Miroslav Iľko zo spolupracujúcej reklamnej agentúry Biznis.Help. Počas dvoch hodín im poskytol ucelený prehľad o systéme umelej inteligencie, jeho fungovaní a najnovších trendoch v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti. Zameranie seminára zahŕňalo aj analýzu vplyvu umelej inteligencie na súčasnú spoločnosť.

Miroslav Iľko venoval pozornosť nielen technickým aspektom AI, ale tiež zdôraznil etické a spoločenské otázky, ktoré s ňou súvisia. Pre desiatky zamestnancov GKCH boli témou diskusie aj potenciálne hrozby spojené s používaním umelej inteligencie. Celkovo seminár poskytol zamestnancom GKCH významný vhľad do sveta umelej inteligencie a jej vplyvu na rôzne aspekty ich práce a spoločnosti ako celku.

Pán Iľko zdôraznil, že umelá inteligencia nie je ani dobrá, ani zlá. Skôr ide o nástroj, ktorý je súčasťou moderného sveta a má vplyv na rôzne oblasti našich životov. Je však podstatné, aby sme mali informácie o tom, ako AI funguje, pretože to ovplyvňuje aj nás.