Aktuality

Čo máme nové?

Vzdelávanie pre dobrovoľníkov

pridal: charita | dátum: 31. mája 2024 | kategória: Dobrovoľníci

Naši dobrovoľníci mali možnosť načerpať nové informácie v oblasti marketingu a sociálnych sietí. Lektor PhDr. Jakub Horváth, PhD., MBA, MSc., ich previedol históriou marketingu, základnými pojmami, nástrojmi digitálneho marketingu a množstvom iných zaujímavých informácií z tejto oblasti, čo dobrovoľníci veľmi ocenili. Toto vzdelávanie bolo určené pre mladých lídrov, aktérov a dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou.

Veľká vďaka patrí Národnému inštitútu vzdelávania a mládeže za možnosť spolupráce a bezplatného vzdelávania našich dobrovoľníkov. Ďakujeme aj pánovi Mgr. Tomášovi Juskivovi za výbornú spoluprácu a organizáciu vzdelávania. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!