Aktuality

Čo máme nové?

Výzva pre dobrovoľníkov k mimoriadnej situácii

pridal: charita | dátum: 19. marca 2020 | kategória: Dobrovoľníci

Milí členovia Vedenia farských charít, drahí dobrovoľníci,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu vo vzťahu ku corona vírusu a nemožnosti poskytovania svojej bežnej dobrovoľníckej služby Vás pozývame k mimoriadnej vnímavosti o núdznych vo svojom okolí – t. j. seniorov, starších, osamelých, chorých v domácnostiach, ktorí nikoho nemajú, aby ste sa snažili byť tvoriví a ponúknuť im pomoc – napr. nákup potravín, doplnenie nevyhnutných liekov, vypočuť si ich obavy, strachy alebo ich povzbudiť k modlitbe. Príkladov ako byť nápomocný v týchto dňoch je veľa, láska je kreatívna.

Samozrejme, myslite na vlastnú bezpečnosť, dodržanie všetkých hygienických pokynov a ochranu svojej rodiny.

Ak by ste potrebovali rúška alebo inú dezinfekciu, dajte vedieť, budeme sa ich snažiť zabezpečiť. Taktiež ak máte niečoho k dispozícii naviac, môžete sa podeliť.

Prosím, zdieľajte s nami potom svoje skúsenosti, postrehy, otázky, aby sme sa mohli navzájom obohatiť.

Zverujeme sa navzájom pod ochranu Presvätej Bohorodičky.

Mária Rajňáková, rajnakova@gkcharita-po.sk, 0910 842 034