Aktuality

Čo máme nové?

Vyzbierali sme potraviny pre desiatky ľudí v núdzi

pridal: charita | dátum: 4. júla 2018 | kategória: Dobrovoľníci

Súčasťou Národného týždňa charity boli aj zbierky trvanlivých potravín, do ktorých sme pozvali farnosti Prešovskej archieparchie aj niektoré základné a stredné školy v meste Prešov. Spoločne sa zapojilo 7 prešovských základných a stredných škôl a vyše 29 farností Prešovskej archieparchie.

 

Na nedeľňajšej archijerejskej svätej liturgii, ktorou prešovská charita Národný týždeň charity slávnostne zahájila, Mons. Ján Babjak SJ, arcibiskup a metropolita zdôraznil: „Takú myšlienku som kedysi dávno počul, že na svete sú chorí, trpiaci, hendikepovaní a opustení preto, aby tí, ktorí sú majetní, sebestační a majú toho veľa sa s nimi mohli deliť. Aby mohli získavať dobré skutky, aby mohli byť spasení. To je úžasné, vzájomne si pomáhať, vzájomne si slúžiť. Tak Pán prejaví svoje milosrdenstvo na nás všetkých.“ Aj v duchu tejto myšlienky oslovila Charita základné a stredné školy v Prešove a farnosti o usporiadanie zbierky trvanlivých potravín. Aj kilo darovanej šošovice, cukru alebo múky mohlo byť prejavom vzájomnej obety a lásky k blížnemu.

Zapojené školy vyzbierali takmer 15 banánových škatúľ potravín. Vyše 29 zapojených farností Prešovskej archieparchie vyzbieralo spolu viac ako 134 škatúľ (viac ako 2 500 kg) trvanlivých potravín, hygienických a čistiacich potrieb.

Produkty boli distribuované do 6 prevádzok v mestách: Prešov, Svidník, Stará Ľubovňa, Humenné a obec Sačurov. Ide predovšetkým o ľudí v núdzi, bez domova, závislých, seniorov, chorých a deti aj mladých so zdravotným znevýhodnením. Taktiež GKCH z darovaných potravín a produktov vytvorila balíčky, ktoré následne venovali 54 rodinám, ktoré to potrebujú.

Ďakujeme všetkým zapojením farnostiam a školám za zapálenosť pre dobrú vec a odhodlanie takouto formou pomôcť núdznym.