Aktuality

Čo máme nové?

Vyše stovka mladých dobrovoľníkov okúsila službu Charity

pridal: charita | dátum: 7. augusta 2018 | kategória: Dobrovoľníci

Počas piatkového programu Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove (26. – 29. júl) navštívili desiatky dobrovoľníkov zariadenia a služby Gréckokatolíckej charity Prešov. Mladí sa mohli zapojiť aj do celoslovenskej Zbierky školských potrieb, ktorú už po deviatykrát organizuje Slovenská katolícka charita. Pomôcky zozbierali zamestnanci prešovskej Charity a následne rozdistribuovali ďalej. Spolu sa podarilo vyzbierať až 5 000 školských potrieb.

 

Odvážne mladí v službách Charity

Mladí sa po prvýkrát v histórii Slovenska zapojili počas P18 do špeciálneho Popoludnia angažovanosti, na ktorom sa počas príprav spolupodieľala aj Gréckokatolícka charita Prešov. Takmer štyri tisícky mladých ľudí vykročilo s odvahou do rôznych miest angažovanosti, ktorým boli sociálne, neziskové, verejné inštitúcie, združenia či organizácie. Šesť skupiniek zavítalo aj do služieb Gréckokatolíckej charity Prešov.

Zariadenia venujúce sa ľuďom bez domova Pod Táborom v Prešove privítalo skupinu dobrovoľníkov, ktorí si spoločne s klientmi vyskúšali tvorbu kozubových podpaľačov. Takmer päťdesiatka mladých sa dozvedela o posolstve charity a viac o fenoméne Obchodovania s ľuďmi. „Až dnes som pochopila blahobyt a šťastie, v ktorom vyrastám. Príbehy ľudí, ktorí trpeli nedobrovoľnou prácou v zahraničí boli zdrvujúce. Neviem si predstaviť tú bolesť, ktorú zažívali obete obchodovania,“ povedala Evka, účastníčka Popoludnia angažovanosti. Svoje dvere otvorilo aj Resocializačné stredisko Domov nádeje, kde prostredníctvom simulovanej terapeutickej skupiny a svedectvami abstinentov priblížili problematiku závislosti. „Bola to príjemná partia mladých mužov, ktorí mali otvorené srdce. Spolu sme si prešli celé zariadenie, mali veľa otázok a bol to naozaj dobre prežitý čas. Verím, že aj mladí odišli obohatení,“ prezradila Vladka z Domova nádeje.

Ďalšia skupina odvážnych si skúsila predaj mesačníka Cesta v uliciach mesta Prešov za podmienok, aké majú samotní distributéri. O tom, že to nie je také ľahké povedala počas predaja sestra Alžbeta z Kongregácie dcér Božskej lásky: „Okusujem, že je to náročne. Naozaj tí ľudia, ktorí sú na okraji spoločnosti a chcú začať nejako fungovať to nemajú úplne jednoduché. Nájsť si svoje miesto a presvedčiť ľudí o tom, že to čo robia má hodnotu.“ Environmentálne naladená partia mladých účastníkov P18 zavítala do Farskej charity Okružná a spoločne prispeli k vyčisteniu lesa.

Zbierka školských pomôcok na P18

Mladí sa počas Národného stretnutia mládeže P18 v Prešove zapojili do celoslovenskej Zbierky školských potrieb, ktorú už po deviatykrát organizuje Slovenská katolícka charita. Pomôcky zozbierali zamestnanci Gréckokatolíckej charity Prešov a následne rozdistribuovali ďalej. Medzi prijímateľmi zbierky boli klienti Charity, sociálne slabšie rodiny aj vybrané miesta angažovanosti, ktoré sa venujú deťom a rodinám v núdzi v Prešove a okolí. Spolu sa podarilo vyzbierať až 5000 školských potrieb. „Gréckokatolícka charita Prešov ďakuje všetkým mladým, že s odvahou vykročili k solidarite a podelili sa o školské potreby so školákmi zo sociálne slabších rodín. Po vyčíslení celého výnosu zbierky z P18 sme napočítali až 5000 kusov školských potrieb, ktoré budú následne rozdelené tým, ktorí to potrebujú. Škatule boli naplnené prevažne úplne novými písacími potrebami, farbičkami, zošitmi, pravítkami i peračníkmi a našlo aj zopár archívnych, ale stále zachovalých potrieb. Aj vďaka štedrosti mladých vystrojíme pomôckami desiatky žiakov do nového školského roka. Ďakujeme,“ hovorí Silvia Hrabčáková z Gréckokatolíckej charity Prešov.