Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Sociálny pracovník pre Dom sv. Júdu Tadeáša

pridal: charita | dátum: 14. februára 2024 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Sociálny pracovník (1 osoba) s miestom výkonu práce: Dom sv. Júdu Tadeáša so sídlom ul. Štefánikova 1525/29, 066 01 Humenné.

Charakteristika pracovného miesta:

 • poskytovanie odborných činností v zariadení sociálnych služieb – domov sociálnych služieb (ambulantnou formou), priama práca s prijímateľom sociálnej služby

Čo požadujeme:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa /Mgr./ v odbore sociálna práca;
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertívnosť, kreativita, ľudské a morálne správanie,  pracovná disciplína;
 • komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti;
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, PowerPoint, internet);
 • rozhľad v sociálnej a cirkevnej oblasti;
 • prax s cieľovou skupinou mladí zdravotne znevýhodnení ľudia  – vítaná;
 • ochota vzdelávať sa;
 • vodičský preukaz sk. B – vítaný.

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu so zdravotne znevýhodnenými ľuďmi;
 • predpokladaný nástup 01.03.2024 na 8,5 hodinový úväzok;
 • mzda: 866,- € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH;
 • práca počas zastupovania na materskej/rodičovskej dovolenke;
 • duchovnú podporu a sociálny program;
 • supervízia (skupinová, individuálna).

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsJT Humenné“ najneskôr do 21.02.2024 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Výberové konanie – Sociálny pracovník pre Dom sv. Júdu Tadeáša