Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – sociálny pracovník – centrum pre deti a rodiny

pridal: charita | dátum: 10. mája 2023 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Sociálneho pracovníka (1 osoba), miesto výkonu: Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny so sídlom ul. Pavlovičova 8, 089 01 Svidník.

Čo nutne požadujeme:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa – odbor sociálna práca,
  • bezúhonnosť – odpis z registra trestov (zabezpečíme my v prípade úspešnosti),
  • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
  • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
  • vodičský preukaz skup. B,
  • prax – vítaná.

Čo ponúkame:

  • zmysluplnú prácu so závislými ženami v kresťanskej organizácii,
  • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok, po dohode – možnosť skrátený úväzok,
  • hrubá mzda 1 000 EUR /možnosť využiť aj príplatky v nepretržitej prevádzke/,
  • duchovnú podporu a sociálny program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsF“ najneskôr do 27.05.2023 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky.

Výberové konanie – sociálny pracovník, Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny