Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Sociálny pracovník – pracovník centra pre deti a rodiny

pridal: charita | dátum: 1. júla 2024 | kategória: Dom sv. Faustíny

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Sociálny pracovník – pracovník centra pre deti a rodiny Domu sv. Faustíny – CDR (1 osoba) so sídlom ul. Pavlovičova 8, 089 01 Svidník.

Čo nutne požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie, min. II. stupňa – v študijnom odbore sociálna práca, psychológia, učiteľstvo a pedagogické vedy, všeobecné lekárstvo alebo verejné zdravotníctvo;
 • bezúhonnosť – odpis z registra trestov (zabezpečíme my v prípade úspešnosti), čestné vyhlásenie/podmienka bezúhonnosti a v minulosti som nebol/-a právoplatne odsúdený/-á za trestný čin/;
 • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
 • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • vodičský preukaz skup. B – vítaný,
 • prax – vítaná.

Čo ponúkame:

 • zmysluplnú prácu so závislými ženami v kresťanskej organizácii,
 • prácu na 7,5 hodinový pracovný úväzok, po dohode – možnosť aj skrátený úväzok,
 • hrubá mzda 982 EUR + príplatky v nepretržitej prevádzke /od 200,- €/,
 • duchovnú podporu a sociálny program,
 • supervíziu /skupinovú aj individuálnu/.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsF“ najneskôr do 14.07.2024. Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky.

 

Výberové konanie  – Sociálny pracovník – pracovník centra pre deti a rodiny, Dom sv. Faustíny, Svidník

 

Ilustračný obr. – zdroj: www.canva.com