Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – psychológ

pridal: charita | dátum: 10. novembra 2021 | kategória: Dom sv. Faustíny

VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU PSYCHOLÓG – 1 OSOBA

(miesto výkonu práce: Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny so sídlom ul. Pavlovičova 8, Svidník)

Čo nutne požadujeme

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie min. II. stupňa – odbor psychológia,
  • bezúhonnosť – výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
  • znalosť práce na počítači (Word, Excel, internet),
  • samostatnosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, asertívnosť,
  • prax v oblasti závislostí – vítaná,
  • vodičské oprávnenie pre skupinu B1 a B (aktívny vodič) – vítané.

Čo ponúkame

  • zmysluplnú prácu so závislými ženami v cirkevnej organizácii,
  • prácu na 8 hodinový pracovný úväzok, s možnosťou skráteného úväzku,
  • základná mzda 800 € hrubá mzda + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku,
  • duchovnú podporu a sociálny program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, kópiou dosiahnutého vzdelania a príp. potvrdením o praxi s cieľovou skupinou v sociálnej oblasti zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: GKCH, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DsF“ najneskôr do 05.12.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný  dátum osobných pohovorov bude oznámený len vybraným uchádzačom.

Výberové konanie: psychológ, Dom sv. Faustíny – centrum pre deti a rodiny