Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – pracovník sociálnych služieb

pridal: charita | dátum: 17. januára 2024 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu Pracovník sociálnych služieb (1 osoba), miesto výkonu: Nízkoprahové denné centrum a nocľaháreň so sídlom ul. Pod Táborom 33/A v Prešove.

Charakteristika pracovného miesta: zamestnanec vykonáva priamu prácu s prijímateľom – ľuďmi bez domova. Aktívne pomáha pri činnostiach prevádzky a práci s prijímateľmi. Zamestnanec vykonáva malé technické práce, opravy v zariadení a pomocné práce. Dohliada na poriadok v zariadení, obsluhuje krízový šatník, poskytuje veci potrebné k osobnej hygiene prijímateľov. Je pri prijímaní  prijímateľov do zariadenia.

Čo požadujeme:

 • úplné stredné vzdelanie – nutné,
 • vodičské oprávnenie min. skupina B – nutné,
 • skúsenosť a rozhľad v sociálnej oblasti – vítané,
 • vzťah k práci s ľuďmi bez domova – nutné,
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť – nutná,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet) – nutné – bežný užívateľ.

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup – február 2024,
 • mzda: 866 EUR + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH, príplatky nočné, víkendy a sviatky,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • prácu na služby – nepretržitá prevádzka (denné, nočné),
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program,
 • duchovnú podporu.

Výberové konanie – Pracovník sociálnych služieb

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, motivačným listom a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte: emailom: gkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE“ najneskôr do 31.01.2024 (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Presný  dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený. 

 

Zdroj foto: www.canva.com