Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – pracovník na rozvoj pracovných zručností

pridal: charita | dátum: 18. januára 2021 | kategória: Dom sv. Anny

VYHLASUJEME VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU PRACOVNÍK PRE ROZVOJ PRACOVNÝCH ZRUČNOSTÍ – 1 OSOBA

(miesto výkonu práce: Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa)

O pozícii

 • Rozvoj pracovných zručností je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov  a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

Čo požadujeme

 • stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore najmä záhradníctvo, aranžérstvo, drevovýroba, hrnčiarstvo, maliarstvo, košikárstvo a fotografia,
  • alebo osoba, ktorá absolvovala akreditovaný vzdelávací kurz v oblasti sociálnej práce v rozsahu najmenej 150 hodín,
  • alebo osoba, ktorá absolvovala akreditovaný kurz „Odborná činnosť rozvoja pracovných zručností“ v rozsahu najmenej 150 hodín
 • samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita, asertívnosť, kreativita
 • komunikačné, prezentačné a organizačné schopnosti
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, Power Point, Outlook, databázy, internet, …)
 • rozhľad v cirkevnej a sociálnej oblasti
 • skúsenosť s deťmi so zdravotným  znevýhodnením vo veku od 6 rokov
 • skúsenosť s deťmi s autizmom – vítaná
 • pripravenosť vzdelávať  sa a skúšať nové postupy
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítaná

Čo ponúkame

 • predpokladaný nástup IHNEĎ na plný úväzok, zastupovanie počas dlhodobej PN,
 • mzda 739 € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na určitý čas, pracovná doba 07:00 – 15:30,
 • zmysluplná práca v cirkevnej organizácii,
 • sociálny a duchovný program.

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte:

 • emailom: domsvanny@gkcharita-po.sk , resp.
 • na adresu: Dom sv. Anny, Štúrova 5, 064 01 Stará Ľubovňa, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – DSA“ najneskôr do 28.02.2021 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude oznámený pozvaným uchádzačom.

 

Výberové konanie – DsA – Pracovník na rozvoj prac. zručností