Aktuality

Čo máme nové?

Výberové konanie – Manažér sekretariátu

pridal: charita | dátum: 14. februára 2024 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu manažér sekretariátu – 1 osoba s miestom výkonu práce: Centrum Gréckokatolíckej charity Prešov, Hlavná 2 v Prešove.

Čo požadujeme:

 • úplné stredoškolské vzdelanie
 • samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, flexibilita, asertívnosť
 • komunikačné a organizačné schopnosti, dobrý písomný prejav, schopnosť organizovať čas
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet)
 • znalosť kancelárskej agendy, starostlivosť o registratúru a archív, elektronická schránka
 • rozhľad v cirkevnej a sociálnej oblasti
 • vodičské oprávnenie skupiny B – vítané

Čo ponúkame:

 • predpokladaný nástup 01.03.2024,
 • mzda: 982,- € + pohyblivé zložky v zmysle prémiového poriadku GKCH,
 • práca na plný pracovný úväzok, určitý čas, pracovná doba od 7.00 do 15.30 hod
 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • sociálny program a duchovnú podporu

Výberové konanie – manažér sekretariátu

Žiadosť o prijatie do zamestnania spolu so životopisom, odporúčaním a kópiou dosiahnutého vzdelania zasielajte:  emailomgkcharita@gkcharita-po.sk, resp. na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov, obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – CGKCH“ najneskôr do 23.2.2024 (rozhodujúci je dátum podania na pošte).

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.