Aktuality

Čo máme nové?

Vedúca ekonomického oddelenia, účtovník

pridal: charita | dátum: 27. mája 2022 | kategória: Pracovné ponuky

Vyhlasujeme výberové konanie na pozíciu vedúca ekonomického oddelenia, účtovník – 1 osoba

Čo požadujeme

 • minimálne úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a ekonomickým zameraním,
 • prax v oblasti účtovníctva v neziskovej organizácii najmenej 3 roky,
 • prax v oblasti vedenia tímu najmenej 2 roky,
 • bezúhonnosť – Výpis z registra trestov (dodáte v prípade úspešnosti),
 • samostatnosť, komunikatívnosť, asertívnosť,
 • znalosť obsluhy práce na počítači (Word, Excel, internet),
 • odporúčanie (referencie) s kontaktnou osobou – vítané.

Čo ponúkame

 • zmysluplnú prácu v cirkevnej organizácii,
 • prácu na plný pracovný úväzok,
 • základná mzda 1.150 €, príp. odmeny a prémie v súlade s internými predpismi,
 • duchovnú podporu.

Prihlášky so žiadosťou, kontaktnými údajmi, motivačným listom, kópiou dosiahnutého vzdelania, profesijným životopisom a referenciami zasielajte e-mailom: gkcharita@gkcharita-po.sk alebo na adresu: Gréckokatolícka charita Prešov, Hlavná 2, 080 01 Prešov. Obálku označte „VÝBEROVÉ KONANIE – všeobecný účtovník“ najneskôr do 10.06.2022 (rozhodujúci je dátum na pošte).

Presný dátum výberového konania bude pozvaným uchádzačom oznámený.

 

Výberové konanie – Vedúca ekonomického oddelenia, účtovník