Aktuality

Čo máme nové?

Včerajšok bol pre nás v Gréckokatolíckej charite Prešov duchovne obohacujúci

pridal: charita | dátum: 26. marca 2024 | kategória: GKCH

V Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove sme sa zhromaždili na duchovnej obnove zamestnancov prešovskej charity. Začali sme svätou liturgiou za prítomnosti o. Mgr. Jozefa Špesa, správcu Gréckokatolíckej farnosti Milpoš a o. Mgr. Jozefa Gaču, duchovného správcu GKCH.

Program pokračoval podnetnou katechézou o. Jozefa Špesa a časom na rozjímanie, sviatosť zmierenia a oddych. Modlili sme sa Akatist k Presvätej Bohorodičke, spoločne stolovali a zdieľali sa. Duchovnú obnovu sme ukončili modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Bol to pre nás sviatočný čas prípravy pred blížiacimi sa sviatkami Paschy.