Aktuality

Čo máme nové?

V zdravom tele, zdravý duch

pridal: charita | dátum: 18. augusta 2023 | kategória: GKCH

V tomto týždni naši zamestnanci vymenili v rámci športového dňa pracovné priestory za priestor v prírode. Hlavným cieľom tohto dňa bolo zdolať 7-kilometrové Sigordské koľečko. Všetci bez problémov obstáli v tejto previerke „kondičky“.

Športový deň bol obohatený aj o duchovný program. V deň sviatku Zosnutia presvätej Bohorodičky odslúžil sv. liturgiu náš duchovný správca o. Jozef Gača. Spoločný program sme zavŕšili posilnením sa pri chutnom obede a s modlitbou Korunky Božieho milosrdenstva.

Touto cestou chceme poďakovať Centru pre Gréckokatolícku rómsku misiu na Sigorde za poskytnutie priestorov na oddych a stravovanie.