Aktuality

Čo máme nové?

V Dome sv. Anny sa besedovalo aj pieklo

pridal: charita | dátum: 31. marca 2023 | kategória: Dom sv. Anny

Svetový deň vody (22. marec) si v Dome sv. Anny pripomenuli besedou o vode s pracovníčkou z RÚVZ v Starej Ľubovni, ktorá mladým dospelým porozprávala o dôležitosti vody a jej šetrenia. Aktivita bola podporená pracovnými listami a prezentáciou o vode.

Prijímatelia sa napr. dozvedeli, že niektoré kultúry vodu volajú aj „modré zlato“. Je cennejšia a vzácnejšia ako zlato a je naozaj dôležitá pre život každého človeka.

Príprava pred veľkonočnými sviatkami spočíva aj v pečení koláčov. Prijímatelia si prípravu tradičných lineckých koláčikov v uplynulých dňoch natrénovali v tzv. simulovanej domácnosti.