Aktuality

Čo máme nové?

Už tretia farská charita v Prešovskom protopresbyteriáte

pridal: charita | dátum: 10. marca 2020 | kategória: Farská charita

Dňa 8. marca 2020 pri sv. liturgii o 10-tej hodine sme ešte stihli spolu s miestnym farárom Mgr. Petrom Kačurom uviesť Farskú charitu Prešov Sídlisko 3.

Vedenie Farskej charity tvoria 3 dobrovoľníčky, ktoré začínajú svoje pôsobenie počas mimoriadnej situácie v dôsledku koronavírusu.

Vyprosujeme im zdravie a hojnosť Božieho požehnania do služby blížnym s podporou celej farnosti.