Aktuality

Čo máme nové?

Uvedenie 5. farskej charity v Brusnici

pridal: charita | dátum: 14. decembra 2020 | kategória: Farská charita

Pri sv. liturgii dňa 13.12.2020 sa nám podarilo spoločne uviesť v gréckokatolíckej farnosti Brusnica, dekanáte Stropkov, v poradí už piatu farskú charitu v Prešovskej archieparchii.

Správca farnosti Martin Horňák vo svojom príhovore povzbudil všetkých veriacich k službe a angažovaní sa na poli charity. V závere sv. liturgie riaditeľ GKCH Prešov Peter Valiček oboznámil prítomných so Schvaľovacím dekrétom FCH Brusnica vydaného arcibiskupom a metropolitom Jánom Babjakom zo dňa 21.2.2020 a následne odovzdal Menovacie dekréty členkám Vedenia FCH – Márii Polončákovej, Monike Demjanovej a Slávke Bučkovej.

Všetkým vyprosujeme Božie požehnanie pre ich službu.