Aktuality

Čo máme nové?

Ukázali sme, že sila Charity je v regiónoch

pridal: charita | dátum: 30. júna 2019 | kategória: Zoznam aktualít

Do druhého ročníka Národného týždňa charity sa zapojila Gréckokatolícka charita Prešov programom, ktorý naplnil všetkých 7 dní. Od nedele do soboty upozornili zamestnanci, dobrovoľníci i klienti charity na sociálne odkázaných ľudí aj služby, ktorými pomáhajú. Spoločne s inými arci/diecéznymi charitami na Slovensku priblížili širokú paletu služieb, ktoré pre deti, dospelých, chorých a trpiacich, závislých, seniorov, ľudí bez domova a v núdzi poskytujú. Tento II. ročník sa niesol v duchu hesla „Sila charity je v regiónoch“.

 

Nedeľňajšiu otváraciu svätú liturgiu celebroval o. Rastislav Baka, protopresbyter Prešovského protopresbyteriátu. V chráme Povýšenia svätého Kríža Prešov-Sekčov o. Vasil Komarník, duchovný správca charity vo svojej homílii zdôraznil potrebu solidarity, ktorú máme prejavovať voči iným: „I chudobní patria do našej spoločnosti. Sú takí, ktorým nechýbajú len materiálne veci. To, čo im chýba je dostatok pozornosti. Aj preto Charita nie je len akási idea alebo zbožný pocit. Je to prostriedok na osobné stretnutie s Kristom. V dnešný deň preto chceme pozvať k modlitbe za všetkých, ktorý zápasia a potrebujú našu pomoc.“

Pondelok 10. jún patril významnej udalosti, pretože po prvýkrát Charita vydala hudobno-slovné CD. V ňom sa angažovali ženy tvoriace dievčenský zbor Faustínky, ktoré s odhodlaním premenili spevácky talent a nahrali rusínske ľudové i náboženské piesne a rómske skladby. Piesne obohatili živé svedectvá ľudí z prostredia Charity, ktorí roky zanechávajú za sebou zmenené ľudské osudy. „Spievať sme začali veľmi nenápadné. Pre rokmi keď sme vypĺňali program na Deň otvorených dverí. Keďže sme v regióne, ktorý sa vyznačuje prítomnosťou Rusínov a ich kultúrou, aj toto výrazne vplýva na naše pôsobenie,“ priblížila Helena Paňková, vedúca Domu sv. Faustíny i dievčenského zboru Faustínky. CD „Ježišu, dôverujeme Ti“ slávnostné požehnal o. Peter Lach, kancelár kúrie Prešovskej archieparchie. Významného podujatia sa zúčastnil aj Peter Krajňák, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý CD uviedol symbolicky, a to farebnými cukríkmi.

Počas horúceho utorka si vyhrnuli rukávy ľudia bez domova využívajúci služby krízovej intervencie v Prešove. Spoločne so zamestnancami charity skrášlili verejné priestranstvo, a to natretím zábradlia na moste, ktorý spája sídlisko Sekčov s centrom mesta. Aktivitou ukázali, že Charita dokáže priložiť ruku k verejnému blahu a aktivizovať klientov. Dobrovoľníci sa pričinili aj o nový šat rozhľadne vo farnosti Okružná. Tú postavili dobrovoľníci farskej charity Okružná a pred slávnostnou posviackou bola počas Národného týždňa charity natretá.

V Starej Ľubovni vo štvrtok pripravili deň plný radosti, priateľstva a rodiny. Deti a mladý so zdravotným znevýhodnením si zmerali sily v športových disciplínach. Ich rodičia ich povzbudzovali. Spoločne sa posilnili chutným gulášom a strávili čas spoločne. Program prepojili nielen s Národným týždňom charity, ale aj s okrúhlym 20. výročím od vzniku zariadenia.

V Humennom pripravili klienti denného stacionára, zamestnanci i dobrovoľníci krásny kultúrny program, ktorým rozhýbali dobro na námestí. Národný týždeň charity prišiel podporiť primátor Miloš Meričko. „Charita robí v našom meste kus dobrej a potrebnej roboty. Nie každý dostal do vienka zdravie. Čo nedostali po zdravotnej stránke, Pán Boh im výrazne vynahradil skvelým srdcom,“ povedal. Pre verejnosť bol pripravený kultúrny program. „Spolu so Súkromnou umeleckou školou Múza sme nacvičili tanec. Trvalo nám to asi štyri mesiace, vzhľadom na mladých, pretože majú rôzne zdravotné obmedzenia,“ dodala Pavlíková. Nakoniec si spoločne zatancovalo a zaspievalo cele námestie. V stánku sa prezentovali ručné práce klientov, ktorí si ich tvorbou rozvíjajú svoje pracovné zručnosti.

Štvrtkový program pokračoval v metropole Šariša. Úlohu distributéra mesačníka Cesta si vyskúšali v prešovských uliciach zástupcovia viacerých inštitúcií mesta. Za Mesto Prešov sa do predaja mesačníka s úsmevom a odhodlaním pustila Mária Humeníková, vedúca odboru sociálneho. Za Prešovský samosprávny kraj sa k nám pridala Danka Čekanová. Spoločne s distributérmi brázdili Hlavnú ulicu a spoločne rozdistribuovali 101 časopisov. Výťažok z predaja činil sumu 344,75 eur. O práce v zmysle pomáhať blížnym a službám nielen sestier ADOS informovali prostredníctvom informačného stánku na Pešej zóne.

V piatok sme príjemne prežili spoločenstvo spoločne so seniormi v Dome sv. Simeona v obci Sačurov. Svätá liturgia, ktorú celebroval otec Vasil Kormaník bola duchovným začiatkom dňa. Kultúrny program obohatili samotní klienti, ktorí si pripravili v spolupráci s miestnou spisovateľkou Oľgou Švedovou sériu vtipných príbehov, ľudových piesní. Seniorov potešila najmladšia generácia, ktorá ukázala svoj talent a mladí žiaci zaspievali niekoľko ľudových piesní. Humor, smiech a dobrá nálada sa niesli celým dňom.

Zavŕšením celého bohatého týždňa bola záverečná svätá liturgia v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove v Mons. Ľubomírom Petríkom, protosynkelom Prešovskej archieparchie.

Druhý ročník iniciatívy podporili biskupi Slovenska a záštitu v rámci GKCH prevzal Mons. Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita. Podujatie sa uskutoční aj pod záštitou Milana Majerského, predsedu Prešovského samosprávneho kraja, Andrey Turčanovej, primátorky mesta Prešov, Marcely Ivančovej, primátorky mesta Svidník a Ľuboša Tomku, primátora mesta Stará Ľubovňa.