Aktuality

Čo máme nové?

TESTOVANIE COVID-19

pridal: charita | dátum: 2. júna 2020 | kategória: ADOS

V dňoch 18.,19. a 26. mája sa uskutočnilo testovanie na prítomnosť COVID-19 u našich prijímateľov a zamestnancov v pobytových zariadeniach – v Dome sv. Faustíny vo Svidníku a prešovských zariadeniach – útulok Archa, Domov Nádeje a Centrum GKCH.

Prítomnosť na koronavírus testovali tzv. rýchlotestami naše sestry ADOS Charitas, za čo im patrí veľká vďaka. U celkovo 112 prijímateľov a 48 zamestnancov Gréckokatolíckej charity Prešov sa u nikoho nepreukázal prítomný vírus COVID-19. Týmto chceme poďakovať Prešovskému samosprávnemu kraju, ako aj Ústrediu práce, soc. vecí a rodiny za dodané rýchlotesty a ochranné oblečenie.