Aktuality

Čo máme nové?

Tento rok je najlepším prijímateľom v kraji náš distributér Anton

pridal: charita | dátum: 24. októbra 2019 | kategória: Dom sv. Faustíny

Na deviatom ročníku najvyššieho krajského ocenenia v sociálnych službách Krídla túžby vyznamenali aj prijímateľa Gréckokatolíckej charity Prešov pána Antona Michalíka. V rámci galaprogramu na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove predviedli talent aj dievčatá z Domu sv. Faustíny vo Svidníku.

Súčasťou programu bol koncert bez bariér, v ktorom vystúpil dievčenský zbor Faustínky. Rusínske ľudové piesne spestrili básňou Cigánočka. Vystúpenie zakončili temperamentný tancom na rómsku skladbu.

O ocenených v troch kategóriách rozhodli na základe nominácií členovia Komisie sociálnych vecí a rodiny pri zastupiteľstve Prešovského samosprávneho kraja. V kategórii prijímateľ sociálnych služieb komisia rozhodovala medzi piatimi návrhmi. Cena bola udelená Antonovi Michalíkovi z Gréckokatolíckej charity Prešov. Verejnosť ho pozná ako aktívneho distribútora mesačníka Cesta, ale po mnohých osobných skúsenostiach najmä ako vytrvalého bojovníka proti závislosti od alkoholu. Tóno Michalík sa stal známym aj vďaka niekoľkoročným pochodom po Slovensku, kde sa stretával s predstaviteľmi samospráv, chodil po školách a svojím vlastným príkladom šíril osvetu zdravého spôsobu života a myslenia. „Poviem snáď iba jedno slovo – ďakujem. Za to všetko Charite, všetkým dobrým ľuďom i terapeutom. Ďakujem mojej manželke, ktorú som spoznal na charite. A predovšetkým ďakujem Pánu Bohu za to, že som tu,“ vyslovil tieto slová pán Anton v ďakovnej reči.