Aktuality

Čo máme nové?

Svätý Mikuláš zavítal aj medzi deti z Ukrajiny a zamestnancov Centra GKCH

pridal: charita | dátum: 7. decembra 2023 | kategória: Ďakujeme

Bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove v deň sviatku sv. Mikuláša neobišli ani zamestnancov manažmentu GKCH. Biskup Mikuláš povzbudil pracovníkov charity v ich práci a obdaril ich sladkou drobnosťou.

Najväčší úspech chlapci z gréckokatolíckeho kňazského seminára bezpochyby zožali od ukrajinských detí v otvorenom oddelení prešovskej väznice. Tie sa Mikuláša nevedeli dočkať. Netrpezlivo ho vyčkávali nielen kvôli balíčkom plným dobrôt, ale tešili sa aj na vystúpenie so svojimi kamarátmi pred rodičmi a hosťami. Iskričky v očiach a úsmevy na tvárach detí boli pre Mikuláša so svojím sprievodom tým najmilším poďakovaním. K poďakovaniu sa pripájame aj my!