Aktuality

Čo máme nové?

Štúdium na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity

pridal: charita | dátum: 16. apríla 2021 | kategória: Aktuality

Aj v tomto nepriaznivom a v mnohom obmedzujúcom období je možné zmeniť svoj život štúdiom na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove. V duchu hesla fakulty „Vzdelanie a hodnoty“ sa i tento rok ponúkajú zaujímavé bakalárske a magisterské študijné programy.  Fakulta ponúka zároveň možnosť absolvovania doktorandských študijných programov či realizáciu rigorózneho konania (v skratke PhDr.) v študijnom programe Religionistika a Európske štúdiá.

Viac informácií:
Zdroj foto: TV7