Aktuality

Čo máme nové?

Stretnutie zamestnancov GKCH s vladykom Jonášom Maximom

pridal: charita | dátum: 23. marca 2024 | kategória: GKCH

Vo štvrtok 21. marca sme mali na Centre GKCH vzácnu príležitosť stretnúť sa s vladykom Jonášom Maximom a zdieľať s ním naše poslanie v charite. Stretnutie sme začali spoločnou modlitbou a pokračovali prezentáciou služieb a zariadení prešovskej gréckokatolíckej charity.

Vladyka Jonáš, ktorý pred necelými dvomi mesiacmi prijal biskupskú chirotóniu a bol uvedený do úradu metropolitu, sa prihovoril manažmentu a vedúcim zamestnancom GKCH a osobne im poďakoval za ich oddanú službu v cirkvi. Vladykove slová o tom, ako je charita konkrétnou Božou rukou pre tých najbiednejších a najúbohejších, nás hlboko oslovili a rezonujú v nás.

Ďakujeme vladykovi Jonášovi za jeho povzbudenie a požehnanie, ktoré nás nabáda k ďalšej službe.