Aktuality

Čo máme nové?

Spájame generácie

pridal: charita | dátum: 24. júna 2023 | kategória: Dom sv. Júdu Tadeáša

Takýto názov dostalo včerajšie podujatie Domu sv. Júdu Tadeáša a Denného centra Humenné na Štefánikovej ulici. Mladí dospelí z Domu sv. Júdu Tadeáša vytvorili súťažné tímy so seniormi z denného centra. Pre 4 tímy boli pripravené aktivity, ktoré preverili ich šikovnosť, rýchlosť a presnosť.

Prestávky medzi jednotlivými súťažami spestrili členovia speváckej skupiny Harmónia ľudovými piesňami. V speve sa nedali zahanbiť ani naši prijímatelia, pre ktorých ani jedna z piesní nebola cudzia.

Celkovo 30 účastníkov medzigeneračného podujatia sa v tomto zoskupení stretlo po prvýkrát. Spoločne strávený čas, vzájomné sa zoznámenie, rozhovory a spolupráca v tímoch priniesli úsmev na tvárach účastníkov a spokojnosť na strane organizátorov.

V závere boli vyhlásené výsledky súťaže. Každý tím si nakoniec odniesol spoločné vecné ceny, o ktoré sa s radosťou medzi sebou podelili. Všetci dostali aj medovníkové srdiečko, ktoré v Národnom týždni charity rozdávame ako symbol vďačnosti za podporu činnosti Charity.