Aktuality

Čo máme nové?

Slávnostná vianočná akadémia Domu sv. Anny a spolupracovníkov

pridal: charita | dátum: 18. decembra 2023 | kategória: Dom sv. Anny

Dom sv. Anny v Starej Ľubovni si spoločne so spolupracujúcimi školami pripravili predvianočný program pre rodičov detí. Medzi vzácnych hostí na akadémii patril vladyka Marián Andrej Pacák, prítomní kňazi a hostia. Akadémie sa za organizátorov zúčastnil aj riaditeľ Gréckokatolíckej charity Prešov PhDr. Peter Valiček a riaditeľ Špeciálnej základnej školy sv. Anny a Základnej školy pre žiakom s autizmom sv. Anny Mgr. Ján Rusiňák, MBA.

Vianočnú akadémiu otvorili svojím vystúpením žiaci ŠZŠ sv. Anny a prijímatelia Domu sv. Anny pod vedením svojich pedagógov, sociálnych pracovníkov a opatrovateliek. Pódium sa razom premenilo na vianočnú tržnicu. Deti sa predstavili v rolách predávajúcich alebo kupujúcich, ktorí si plnili svoje košíky dobrotami. Scéna ako na pravom trhu prítomných divákov vtiahla do predvianočnej atmosféry.

Ďalej nasledovala scénka žiakov ZŠ pre žiakov s autizmom. V nej vystúpili chlapci s pastierskym tancom, dievčatá zase zatancovali ako anjeli, ktorí pastierom zvestovali radostnú zvesť o narodení Božieho Syna.

Vyvrcholením programu bolo tieňové divadlo, s ktorým sa predstavili dospelí prijímatelia Domu sv. Anny. Premyslené scény, hra svetla a tmy i použité rekvizity a kostýmy spojili mladí dospelí pod odborným vedením do krásneho divadelného predstavenia, v ktorom priblížili úryvok z Biblie od stvorenia sveta až po príchod Vykupiteľa. Za svoj skvelý výkon si vyslúžili od publika „standing ovation“. V závere vystúpenia zamestnanci a prijímatelia Domu sv. Anny spoločne zaspievali pieseň o dare viery, ktorá všetkým vyčarila úsmev na tvári.

K účinkujúcim a k tým, ktorí so žiakmi a prijímateľmi trpezlivo pracujú, ako aj k všetkým prítomným sa v samotnom závere prihovoril vladyka Marián A. Pacák, ktorý zakončil oficiálnu časť programu modlitbou a požehnaním jedál pred pripravenou recepciou. Program vianočnej akadémie spestrili hrou na gitare žiaci ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni pod vedením pána učiteľa Mgr. Petra Jendrichovského. Žiakom ako aj pánovi učiteľovi Jendrichovskému týmto ďakujeme za ich vklad v rámci programu.

Kolektívy, ktoré sa podieľali na bohatom kultúrnom programe treba oceniť za ich predvedené výkony, za čas, ktorý venovali príprave, ale aj za krásne namaľované kulisy, pútavé rekvizity, efekty, hudbu i projekciu, ktoré na veľkom pódiu dodali akadémii slávnostný a výnimočný charakter.