Šani

Príbeh Šaniho

Pozdravujem čitateľov a kupujúcich časopisu Cesta. Volám sa Alexander a distribuujem Cestu na sídlisku Sekčov a som za to veľmi vďačný.

Ale po poriadku, narodil som sa v Prešove a dlhé roky tu aj žijem. Vyrastal som veľmi dobre, mal som oboch rodičov, ktorí sa o mňa vzorne starali. Nemôžem povedať, že som bol v núdzi. Žil som s rodičmi v byte a pracoval.

Zvrat nastal, keď moji rodičia zomreli a ostal som sám, musel som utiahnuť bývanie sám. Boli to roky „nežnej revolúcie“ a stratil som aj prácu. A začali problémy. Nebol som schopný platiť za byt, dlh rástol, až ma jedného dňa deložovali. Musel som skúšať rôzne podnájmy, no bez práce to bolo tiež ťažké. V tej dobe som si nevedel rady a riešil som to najhoršie a najhlúpejšie ako som mohol, alkoholom. Začal som dosť piť. Potĺkal som sa bez zmyslu života. S finančnými problémami sa objavili aj zdravotné – depresie. Uvedomoval som si, že mám problém a absolvoval som liečby. Zásadný krok v tom období bol, že som sa dostal vďaka p. Petríkovi (ktorému aj takto ďakujem) do Domu Charitas, kde som čisto fungoval 5 rokov. Podieľal som sa na výstavbe autoumývarne a práčovne. Boli to pekné roky.

Avšak po absolvovaní resocializácie som musel odísť, nemal som kam, len do nocľahárne prešovskej charity. Opäť začalo obdobie, keď som sa kamarátil s alkoholom. Ocitol som sa na ulici, kde som musel byť. Partia a prostredie, kde som spával, sa s tým alkoholom spájali. Býval som po všelijakých dierach, parkoch a lesoch. Po ďalšom uvedomení a po pomoci od p. Bujnovského som išiel do zariadenia v Zlatej Bani. Tento krok sa stal pre mňa kľúčovým. Uvedomil som si, že len cestou abstinencie môžem plnohodnotne žiť.

Už niekoľko rokov žijem v Útulku Archa, abstinujem (mám Zlatú plaketu klubu KAHAN). Od začiatku tohto roka som začal distribuovať Cestu. Môžem si finančne prilepšiť, ale hlavne mi robí obrovskú radosť, že vďaka tejto práci mi zmizli depresie a mám lepšiu psychickú pohodu. Stretávam ľudí, známych, tých, čo mi pomohli, distribuujem časopis, upratujem okolo obchodu, kde stojím. To sa stalo náplňou a zmyslom môjho dňa. Sám viem, že sa nechcem vrátiť tam, kde som bol. Viem, že to mám vo svojich triezvych rukách. Chcel by som si nasporiť nejaké peniaze, momentálne som čakateľom na mestský byt a chcem plnohodnotne žiť a pomáhať ľudom, lebo aj mne mnohí pomohli. Som veľmi vďačný Bohu, charite a ľudom, ktorí mi pomohli dostať sa z dna. Nech je môj čistý život pre nich odmenou. 

Distributér Šani