Aktuality

Čo máme nové?

Rozlúčka s letom pre ukrajinské deti a mládež

pridal: charita | dátum: 5. septembra 2022 | kategória: Dobrovoľníci

Pred začatím školského roka si zamestnanci Centra podpory Prešov spolu s dobrovoľníkmi pripravili „rozlúčku s letom“. Spríjemnili tak posledný deň prázdnin 25 ukrajinským deťom a mládeži.

Deti sa mohli zapojiť do rôznych športových aktivít, ako futbal či volejbal, ale aj spoločenských hier. Vyvrcholením tejto akcie bola spoločná grilovačka, počas ktorej si deti vymieňali zážitky z letných prázdnin na Slovensku.