Aktuality

Čo máme nové?

Púť Slovenskej katolíckej charity v Zákamennom

pridal: charita | dátum: 8. októbra 2018 | kategória: Domov nádeje

Kroky pracovníkov, dobrovoľníkov aj klientov charitných zariadení z celého Slovenska smerovali 5. októbra 2018 do obce Zákamenné. Takmer 500 pútnikov priniesli svoje prosby, vďaky a chvály do rodiska biskupa Jána Vojtaššáka. Slávnostnú svätú omšu v kostole Nanebovzatia Panny Márie celebroval Mons. Štefan Sečka,prezident Slovenskej katolíckej charity. Medzi ocenenými boli kolegovia z Resocializačného strediska Domov nádeje.

Jesenné počasie príjemné dotváralo atmosféru stretnutia bohatého na duchovný obsah. Svätá liturgia, modlitba svätého ruženca, prednáška cirkevného historika aj Korunka Božieho milosrdenstva či výstup na Kalváriu boli náplňou programu Púti. Súčasťou programu bolo oceňovanie pracovníkov jednotlivých charít. Spomedzi ocenených boli aj zamestnanci našej Charity. Pavel Kováč a Tibor Hlavatý si odniesli milé ocenenie za ich dlhoročnú a obetavú prácu v službách Resocializačného strediska Domov nádeje v Prešove. Za ich námahu, sprevádzanie klientov v abstinencii a odborné práce im zo srdca ďakujeme.

Spoločná púť charít sa pravidelne organizuje ako pripomenutie si obnovenia činnosti SKCH na Slovensku po roku 1989. Slovenská katolícka charita vznikla v roku 1927, keď do svojich rúk prevzala materiálnu, zdravotnú a kultúrno-vzdelávaciu pomoc tým najbiednejším. V 50-tych rokochvšak štát pozastavil jej činnosť a dovolil len spravovanie charitných domovov. Po roku 1989 sa mohla SKCH opäť vrátiť k svojmu pôvodnému poslaniu, a tak začiatkom roku 1991 sa začala vytvárať jej štruktúra. V súčasnosti tvorí SKCH desať diecéznych a arcidiecéznych charít a Sekretariát SKCH. V SKCH pracuje vyše 1600 zamestnancov a pomáhajú jej stovkydobrovoľníkov. Ročne Charita poskytne pomoc viac ako 23-tisíc ľuďom v núdzi vo vyše 330 zariadeniach zdravotníckych a sociálnych služieb na celom Slovensku.

Fotogaléria: