Aktuality

Čo máme nové?

PSK pomohlo chariťákom

pridal: charita | dátum: 30. novembra 2021 | kategória: Nezaradené

Strecha:  Vďaka finančnej podpore z rozpočtu PSK – Výzva Mikroprogram PSK pre rok 2021 vo výške 6 500,- € , sa nám podarilo opraviť strechu v havarijnom stave na objekte pobytovo – sociálneho zariadenia Pod Táborom v Prešove. Strecha bola opravená, čím sme zlepšili estetický vzhľad strechy, získali úsporu energií a skvalitnili ubytovacie podmienky klientov.

Odkvapový systém:  Z finančnej dotácie PSK  – Výzva Predsedu pre rok 2021 vo výške 2 500,- €, sa nám zároveň podarilo opraviť aj nevyhovujúci stav odkvapového systému tej istej budovy, ktorý už bol značne skorodovaný a poškodený, čím sa znehodnocovala už opravená fasáda a zatekali ostatné časti budovy.

Záverom hodnotíme, že podpora projektu mala pre nás mimoriadny význam, kvôli udržateľnosti aktivít GKCH.

Za podporené projekty srdečne ďakujeme.