Aktuality

Čo máme nové?

Prvá farská charita v protopresbyteriáte Poprad

pridal: charita | dátum: 17. decembra 2021 | kategória: Farská charita

Sieť farských charít v Prešovskej archieparchii sa nám postupne rozrastá. V poradí celkovo 14. bola včera slávnostne uvedená Farská charita Poprad, ktorá je zároveň prvou farskou charitou v rámci popradského protopresbyteriátu.

Dobrovoľníkom novej FCH vyprosujeme zdravie a hojnosť Božieho požehnania do služby blížnym s podporou celej farnosti.
Farská charita je verejné združenie dobrovoľníkov bez právnej subjektivity a zároveň pastoračný orgán farnosti. Jej cieľom je uskutočňovať charitatívne poslanie Cirkvi, zasadzovať sa za zmiernenie a odstránenie materiálnej, duševnej aj duchovnej chudoby a preukazovať skutky dobročinnej lásky. Sieť farských charít sa začína nanovo budovať celoslovensky od roku 2019.

V prípade záujmu o dobrovoľnícku službu vo Vašej farnosti a obci v rámci Prešovskej archieparchie kontaktujte koordinátorku farských charít za GKCH Prešov:

  • 0910 842 034, rajnakova@gkcharita-po.sk