Aktuality

Čo máme nové?

Predvianočná kapustnica pre ľudí bez domova

pridal: charita | dátum: 29. decembra 2023 | kategória: Pobytové a ambulantné služby Pod Táborom

Ešte pred vianočnými sviatkami bolo pre prijímateľov Nízkoprahového denného centra Prešov pripravené posedenie pri kapustnici. Aj takýmto spôsobom sme im chceli spríjemniť čas pred sviatkami narodenia nášho Spasiteľa Ježiša Krista.

Pred samotným obedom sa im prihovoril aj náš duchovný správca, o. Jozef Gača, ktorý im poprial, aby vo svojich životoch zakúsili lásku a porozumenie. Nemohli chýbať ani príjemné rozhovory a darčeky.

Podvečer medzi prijímateľov zavítala spevácka skupina Prešovskí kozáci s programom piesní a vianočných vinšov. Pri ich povzbudivých slovách si mohli prítomní vychutnávať lahodný nealkoholický punč a načerpať plnými dúškami hrejivú atmosféru.